MICROBLADING

Flinke Maria har 6 års erfaring med microblading!
Pris: 4500 inkl. Påfyll etter 4 uker.